Mikä muuttuu, ja miten muutos vaikuttaa sinuun?

Työsopimuslain kolmannen luvun viidenteen pykälään tehtiin lisäys, jonka mukaan työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta. Muutoksella on merkittävä vaikutus työntekijän näkökulmasta. Katso videolta, mikä muuttuu.

Suuri osa kilpailukieltoon liittyvästä lainsäädännöstä säilyy siis ennallaan. Lakiuudistus muuttaa kuitenkin käytäntöä merkittävästi. Jos irtisanoudut ja sinulla on voimassaoleva kilpailukieltosopimus, työnantaja maksaa sinulle korvauksen sidonnaisuusajalta.

Korvauksen vähimmäismäärä on kirjattu lakiin.

 

Sopimuksessasi määritelty sidonnaisuusaika on kuusi kuukautta tai vähemmän.

Korvaus on vähintään 40 % työsuhteesi viimeisen kuuden kuukauden keskipalkasta.

 

Sopimuksessasi määritelty sidonnaisuusaika on yli kuusi kuukautta.

Korvaus on vähintään 60 % työsuhteesi viimeisen kuuden kuukauden keskipalkasta.

Muutos astuu voimaan kahdessa vaiheessa

1.1.2022–31.12.2022 muutokset koskevat vain 1.1.2022 ja sen jälkeen solmittuja uusia sopimuksia.

Vuoden 2023 alusta muutokset koskevat kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Myös niitä, jotka on solmittu ennen lakimuutosta.

Tällaisia muutoksia on siis luvassa. Tietoiskun seuraavassa osiossa kerromme, miten voit varmistaa, että nämä hyödyt ovat ulottuvillasi, jos kilpailukieltosopimuksesi tulee käytäntöön.

Siirry eteenpäin

1

Miksi muutos tarvittiin?

Akava jäsenjärjestöineen ajoi parannuksia työntekijän asemaan: miksi muutos tarvittiin?

2

Mikä muuttuu?

Mikä muuttuu, ja miten muutos vaikuttaa sinuun?

3

Miten tulisi toimia?

Jokaisen tilanne on erilainen: saat apua liitostasi.