Akava jäsen­järjestöineen ajoi parannuksia työn­tekijän asemaan: miksi muutos tarvittiin?

Kilpailukieltosopimuksiin liittyvään lainsäädäntöön on tulossa merkittäviä muutoksia. Lakimuutoksen läpimenoa edelsi Akavan ja sen jäsenjärjestöjen vuosien työ. Tarkastellaanpa lähemmin, miksi toimeen tartuttiin ja kenelle muutoksista on hyötyä.

Keitä lakimuutos koskee? Vastaus on helppo: hyvin todennäköisesti myös sinua. Suurella osalla yksityisellä sektorilla työskentelevistä on kilpailukieltosopimus.

Työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa sääteleviä sopimuksia on laadittu alalla kuin alalla, eivätkä ne rajoitu johtoportaaseen. Sopimuksia on kaikissa palkkaluokissa ja tehtävissä museotyöstä pankkisektorille ja assistenteista toimitusjohtajiin. Kilpailukieltosopimuksesta tai kilpailukieltoehdosta osana työsopimusta on tullut monilla työpaikoilla vakiokäytäntö. Näin ei tulisi olla: lain mukaan kilpailukiellolle täytyy aina olla erityisen painavat syyt.

Miksi kilpailukieltosopimusten käyttöä pyritään rajoittamaan?

Kilpailukieltosopimusten yleistyminen on heikentänyt työntekijöiden mahdollisuuksia työpaikan vaihtamiseen. Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa sopimus voi olla sinun kannaltasi epäedullinen.

Houkuttaisiko työpaikan vaihto alan sisällä?

Kilpailukieltosopimus sitoo nykyiseen tehtävään. Sopimus voi hidastaa uuden työn aloittamista. Kuinka moni työnantaja on valmis odottamaan esimerkiksi puolen vuoden sidonnaisuusajalle jäävää uutta työntekijää?

Haluaisitko neuvotella työehtojasi paremmiksi?

Kilpailukieltosopimus ei ole valtti neuvottelutilanteessa. Se voi hidastaa uralla etenemistä ja palkkakehitystä.

Kiinnostaako korvaus menetetyltä sidonnaisuusajalta?

Kilpailukieltosopimus näkyy myös lompakossasi. Sidonnaisuusaika luo loven tuloihisi. Pitkällä tähtäimellä sopimus voi hidastaa palkkakehitystäsi.

Muuttuva lainsäädäntö on merkittävä uutinen työntekijälle. Lain muuttumisen myötä työntekijän asema paranee ja sopimusten aiheuttamat haitat vähenevät. Siirry tietoiskun seuraavaan osioon, niin saat tietää, minkälaisia muutoksia lakiin on luvassa.

Siirry eteenpäin

1

Miksi muutos tarvittiin?

Akava jäsenjärjestöineen ajoi parannuksia työntekijän asemaan: miksi muutos tarvittiin?

2

Mikä muuttuu?

Mikä muuttuu, ja miten muutos vaikuttaa sinuun?

3

Miten tulisi toimia?

Jokaisen tilanne on erilainen: saat apua liitostasi.