Vad är det som ändras och hur påverkar det dig?

I arbetsavtalslagens 3 kap. 5 § gjordes ett tillägg enligt vilket arbetsgivaren alltid är skyldig att betala ersättning under konkurrensförbudsavtalets bindningstid. Ändringen har en avsevärd betydelse ur arbetstagarens perspektiv. Titta på videon för att se vad som ändras.

En stor del av den lagstiftning som gäller konkurrensförbudsavtal bibehålls alltså oförändrad.
Lagreformen innebär dock en avsevärt ändrad praxis. Om du säger upp dig och har ett konkurrensförbudsavtal i kraft betalar arbetsgivaren dig en ersättning för bindningsperioden.
Ersättningens minimibelopp har tagits in i lagen.

 

Om bindningstiden som fastställs i ditt avtal är sex månader eller mindre. 

Ersättningen är minst 40 procent av din medellön under de sista sex månaderna av din anställning.

Om bindningstiden som fastställs i ditt avtal är över sex månader.

→ Ersättningen är minst 60 procent av din medellön under de sista sex månaderna av din anställning.

Förändringen träder i kraft i två steg

1.1.2022–31.12.2022 ändringarna gäller bara nya avtal som ingåtts 1.1.2022 och därefter. Från början av 2023 gäller ändringarna alla konkurrensförbudsavtal. Också sådana avtal som ingåtts före lagändringen.

Förfara

1

Varför behövdes en förändring?

Akava och dess medlemsorganisationer kräver att arbetstagarens ställning förbättras – varför behövdes en förändring?

2

Vad är det som ändras?

Vad är det som ändras och hur påverkar det dig?

3

Vad ska du göra?

Ingen situation är den andra lik – du får hjälp från förbundet.