Akava och dess medlemsorganisationer kräver att arbetstagarens ställning förbättras – varför behövdes en förändring?

Betydande ändringar är på gång i lagstiftningen om konkurrensförbudsavtal. Akava och dess medlemsorganisationer har arbetat i åratal för att få igenom den här lagändringen. Låt oss se närmare på varför vi tog oss an denna fråga och vem som drar nytta av ändringarna.

Vem gäller lagändringen?

Svaret är enkelt: med stor sannolikhet även dig. En stor del av dem som arbetar inom den privata sektorn har konkurrensförbudsavtal.

Avtal som reglerar tiden efter att anställningen avslutats ingås i alla möjliga branscher och är inte begränsade till ledningen. Avtalen förekommer inom alla löneklasser och uppgifter, från museiarbete till banksektorn och från assistenter till verkställande direktörer. Ett konkurrensförbudsavtal eller en konkurrensförbudsklausul som en del av arbetsavtalet har blivit standardpraxis på många arbetsplatser. Så skulle det inte få vara: avtal om konkurrensförbud förutsätter enligt lagen alltid synnerligen vägande skäl.

Varför vill vi begränsa användningen av konkurrensförbudsavtal?

Att konkurrensförbudsavtalen blivit allt vanligare har försämrat arbetstagarnas möjligheter att byta jobb. Här följer några exempel på när ett avtal kan vara ofördelaktigt för dig.

Lockas du av att byta till en annan arbetsplats inom samma bransch?

Konkurrensförbudsavtalet binder dig vid din nuvarande uppgift. Avtalet kan göra övergången till det nya arbetet långsammare. Hur många arbetsgivare är beredda att vänta på en ny anställd som t.ex. har en bindningstid på ett halvår?

Vill du förhandla dig till bättre arbetsvillkor?

Ett konkurrensförbudsavtal är inget trumfkort i en förhandlingssituation. Det kan fördröja din karriär- och löneutveckling.

Ersättning för förlorad inkomst under bindningstiden – låter det intressant?

Konkurrensförbudsavtalet återspeglar sig också i din plånbok. Bindningstiden gör ett djupt hål i kassan i fråga om dina inkomster. I det långa loppet kan avtalet hindra din löneutveckling.

Ändringen i lagstiftningen är en betydande nyhet för arbetstagaren. Lagändringen förbättrar arbetstagarens ställning och minskar de olägenheter avtalen medför.

Gå vidare till nästa del av infopaketet för att få reda på vilka lagändringar som utlovas.

Förfara

1

Varför behövdes en förändring?

Akava och dess medlemsorganisationer kräver att arbetstagarens ställning förbättras – varför behövdes en förändring?

2

Vad är det som ändras?

Vad är det som ändras och hur påverkar det dig?

3

Vad ska du göra?

Ingen situation är den andra lik – du får hjälp från förbundet.