Ingen situation är den andra lik – du får hjälp från förbundet

 

Du funderar säkert på hur du borde gå till väga. Om du har ett konkurrensförbudsavtal eller ett sådant föreslås för dig är det viktigt att ta reda på om det har upprättats lagenligt.

Om konkurrensförbudsavtalet är giltigt bedöms alltid från fall till fall. Exempelvis huruvida de synnerligen vägande skäl som lagen förutsätter uppfylls i just ditt fall baserar sig alltid på en helhetsbedömning. Det som gäller för din kollega gäller inte nödvändigtvis i din situation.

Titta på videon och se varför avtalets lagenlighet kan vara av stor betydelse för dig.

Ersättningen enligt den nya lagstiftningen är ett värdefullt stöd om du säger upp dig från ditt arbete. Om avtalet är lagenligt och du själv har följt avtalsvillkoren påverkar en karens eller rätten till arbetslöshetsskydd inte din arbetsgivares skyldighet att betala ersättning.

Försäkra alltså dig om att också du drar nytta av avtalet. Ta reda på om ditt avtal är bindande.

Hjälp från förbundet

Är det något som förblev oklart? Det finns också många andra frågor i anslutning till konkurrensförbudsavtal.

• Vad innebär konkurrens? 

• Vem är en konkurrent ur lagens perspektiv?

• Påverkar ett konkurrensförbudsavtal värvnings- och rekryteringsförbud? 

• Vad bör man beakta om man har en tidsbunden anställning eller deltidsanställning? 

• Är avtalsvite eller skadestånd ett bättre alternativ för arbetstagaren?

Svar på dessa frågor och personliga råd utifrån just din situation ger juristerna vid ditt förbund.

Är du ännu inte medlem? Trygga din rätt och anslut dig här:

Jäseneksi.fi

1

Varför behövdes en förändring?

Akava och dess medlemsorganisationer kräver att arbetstagarens ställning förbättras – varför behövdes en förändring?

2

Vad är det som ändras?

Vad är det som ändras och hur påverkar det dig?

3

Vad ska du göra?

Ingen situation är den andra lik – du får hjälp från förbundet.