Goda nyheter om konkurrensförbudsavtalen: den nya lagstiftningen gynnar dig

Har du undertecknat ett konkurrensförbudsavtal? Du är inte ensam – avtal om konkurrensförbud har på senare år blivit vanligare i alla branscher. Akava och dess medlemsorganisationer har jobbat hårt för att förändra den lagstiftning som reglerar avtalen till arbetstagarnas fördel. Förändringarna träder i kraft stegvis från och med början av 2022.

1

Varför behövdes en förändring?

Akava och dess medlemsorganisationer kräver att arbetstagarens ställning förbättras – varför behövdes en förändring?

2

Vad är det som ändras?

Vad är det som ändras och hur påverkar det dig?

3

Vad ska du göra?

Ingen situation är den andra lik – du får hjälp från förbundet.

Titta på infopaketet för att få reda på vad som ändras i och med lagändringen som gäller konkurrensförbudsavtal 

På vilket sätt gagnar den här ändringen dig? Vad finns det skäl att tänka på om ett konkurrensförbudsavtal föreslås för dig? Vad borde du kolla upp om du redan har ingått ett avtal? Akavas och dess medlemsorganisationers infopaket besvarar dessa frågor.

Terminologi

Grundlagen garanterar alla friheten att utöva tillåtna näringar och yrken. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan begränsa denna rätt genom att ingå ett avtal om konkurrensförbud. Med konkurrensförbudet begränsas arbetstagarens rätt att efter anställningens slut utföra konkurrerande arbete.

Avtal om konkurrensförbud kan ingås antingen genom att man uppgör ett separat konkurrensförbudsavtal eller genom att man inkluderar en konkurrensförbudsklausul i själva arbetsavtalet. I samband med att man avtalar om konkurrensförbud fastställs bindningstidens längd. Bindningstiden inleds då anställningsförhållandet upphör och konkurrensförbudet binder arbetstagaren till bindningstidens slut.